top of page

Super Reading 3 / Kiirlugemine

Nüüdseks on 21-päevane Super Reading - Superlugemise- kursus läbi saanud. Oli väga kasulik ja huvitav, sain enda lugemise kiirust arendatud oodatust rohkem. Ja tähtis on, et koos lugemiskiirusega arendati samaaegselt ka loetust arusaamist ning loetu mäletamist.


Mina soovitan inglise keele oskajatel Jim Kwicki kursusest osa võtta, vägagi! Lisaboonuseks on see, et kui juba kord oled osalenud, siis on ligipääs materjalidele eluaeg.

Miks see on oluline? Nii on võimalik mis iganes ajal uuesti kas siis 21-päevane kursus uuesti läbi teha, või siis teatud kindlat teemat üle vaadata, seega on 24/7 võimalik kursusele uuesti siseneda.

Lisaks saab ühineda uute alustajatega, mille lisaboonuseks on osalejate omavaheline sisesuhtlus (see platvorm lisandub ka kursusega) ja seal jagatavad ühised raskused ning rõõmud lugemise arendamisel. Jim soovitab kindlasti jätkata enese arendamist uute kiirusrekordite saavutamiseks. Ja seda ma kindlasti teen!Nüüd aga meie kolmandast nädalast. Teemad olid järgnevad:

* Loetust arusaamine (3.etapp)

*Aju puhkusepauside olulisus (iga 25-30 min järel on vajalik teha hingamise, veejoomise ja füüsilise liigutamise paus

*Erinevad lugemise meetodid (skimming-tehnika 3 moodust (keskelt, Z ja S täht) ja edasi-tagasi lugemine ehk kuidas ja miks lugeda rida paremalt vasakule suunas

*Silma fikseerimine lugemise ajal (sõnade grupid, teksti jaotus lugemisel, perifeerne vaade)

*Tehnilise teksti lugemine (erialane vm kirjandus) - pildid, joonised, sõnavara, küsimuste moodustamine, teksti organiseerimine, visualiseerimine

*5 lugemise taset (Identity, Beliefs and Values, Capabilities, Behavior, Environment)

*Lugemise harjumuse loomine


Kuigi kursus on lõppenud, jätkame igapäevase lugemise treeninguga (vt viimast punkti - Lugemise harjumus), mida võiks teha 15-20 minutit päevas. See on treening, mis on sama vajalik, nagu treenides enda füüsilist vormi regulaarselt. Sama on lugemisega. Selgituseks, et treenimine ja lugemine ise ei ole üks ja seesama. Õhtused lugemised jäävad ikka omale kohale.Kui tunned, et sind huvitaks ka superlugemise oskused, siis soovitan minuga ühendust võtta ning ennast uuele SUPERLUGEMISE kursusele kirja panna. Loe selle kohta ka kodulehelt.


Võta ühendust lisainfo saamiseks: siivi@avamaailm.com või tel 529 8974.

Sinu märku andmine on väga teretulnud!


Peatselt saad lugede uuest Jim Kwicki kursusest, millest kavatsen ka osa võtta - Super Brain. Superaju. Nii et ole kuuldel.
Lugemisega teadlikuks ja rahulolevamaks,


Siivi


#superreading #Jimkwick #superbrain #ava_maailm #openuptheworld #superlugemine #kiirlugemine

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page