top of page

KASUTA OMA KEELEÕPPEKS KULUVAT AEGA TARGASTI

EFEKTIIVSE KEELEÕPPE teemal on võimalik tellida

*PERSONAALNE ANALÜÜS/coachimine 

*ASUTUSESISENE VÕI MINIGRUPI KOOLITUS 

 

Koolituse või personaalse analüüsi käigus saad teada, mis on eduka keeleõppe võti. Õpid analüüsima enda senist keeleõpet ja leidma efektiivseid meetodeid, et  jõuda kiiremini isiklike eesmärkideni keeleõppel.

 

Leiame lahendused enimlevinud küsimustele: 

*miks õpitu "ei hakka külge", kuigi on panustatud ja pühendatud keeleõppele piisavalt palju;

*kuidas säilitada õppimise tuhin;

*miks on oluline märgata oma igat edusammu;

*kuidas saavutada soovitud tulemusi;

*kuidas tunda end "päris" keelekeskkonnas mugavalt ja enesekindlalt.

Pärast koolituse lõppu või personaalse analüüsi järel

  • omad ülevaadet keele õppimise erinevatest meetoditest ja oskad valida välja endale sobivaimad meetodid

  • mõistad eduka keeleõppe peamiseid tegureid  ja oskad analüüsida enda keele õppimise protsessi

  • tead, kuidas tõhustada senist keeleõpet läbi erinevate ressursside (aeg, koht, isiksuslikud omadused, õppemeetodid)

  • teadvustad enda jaoks isiklikud keeleõppe eesmärgid ja oskad märgata oma saavutusi õppeprotsessis

  • tead, kuidas kasvatada enesekindlust keele kasutamisel

  • oskad keele õppimisest rohkem rõõmu tunda

TELLITUD KOOLITUSE PUHUL on:

GRUPI SUURUS kuni 15 inimest.

KOOLITUS ON  võõrkeele õppijatele või keeleõppega alustajatele, näiteks

  • iseseisva või juhendatud õppevormi kasutajad (kodus, keelekursusel jm)

  • ametialastel, individuaalsetel (reisimine jm) eesmärkidel õppijad

KOOLITUS sobib asutustele ja ettevõtetele, samuti keeltekoolidele või täiendusharidust pakkuvatele organisatsioonidele.

Telli koolitus sisekoolitusena oma ettevõttele,  et töötajate keeleoskuse pädevust tõsta läbi keeleõppimise efektiivsemaks muutmise!

KOOLITUSE ÜLESEHITUS

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (loeng, arutelud, grupitööd, iseseisev töö eneseanalüüsi näol jm).

Koolituspäeva pikkus on 4 akadeemilist tundi ( 4x 45 min), sisaldades 30 min vahepausi.

TAGASISIDED TÕHUSA KEELEÕPPE KOOLITUSTELT

Meeldis koolitaja särav isiksus, meeldisid sähvikud. Koolituse ülesehitus oli voolav ja kõik oli kergesti mõistetav. Sain uusi metoodikaid, lühikese ajaga sai palju uusi teadmisi. Tore oli kuulda koolitaja rikkalikke kogemusi keelte õppimisel.

 

bottom of page