NIPID, MIS MUUDAVAD SINU KEELEÕPPE SENISEST TÕHUSAMAKS

 

KASUTA OMA KEELEÕPPEKS KULUVAT AEGA TARGASTI!

Usun, et Sinagi oled oma keele õppimisel aeg-ajalt seisnud küsimuse ees - miks keeleoskus ei edene loodetud määral? Ilmselt oled proovinud keelt õppida küll keeltekoolis, äppide abil või hoopis iseseisvalt. Miks siis ikkagi me ei saavuta seda tulemust, mis meid rahulolevaks ja õnnelikuks teeb?

Sellel koolitusel saad teada, mis on eduka keeleõppe võti. Õpid analüüsima enda senist keeleõpet ja leidma efektiivseid meetodeid, et  jõuda kiiremini isiklike eesmärkideni keeleõppel.

 

Leiame lahendused enimlevinud küsimustele: 

*miks õpitu "ei hakka külge", kuigi on panustatud ja pühendatud keeleõppele piisavalt palju;

*kuidas säilitada õppimise tuhin;

*miks on oluline märgata oma igat edusammu;

*kuidas saavutada soovitud tulemusi;

*kuidas tunda end "päris" keelekeskkonnas mugavalt ja enesekindlalt.

Pärast koolituse lõppu

  • omad ülevaadet keele õppimise erinevatest meetoditest ja oskad valida välja endale sobivaimad meetodid

  • mõistad eduka keeleõppe peamiseid tegureid  ja oskad analüüsida enda keele õppimise protsessi

  • tead, kuidas tõhustada senist keeleõpet läbi erinevate ressursside (aeg, koht, isiksuslikud omadused, õppemeetodid)

  • teadvustad enda jaoks isiklikud keeleõppe eesmärgid ja oskad märgata oma saavutusi õppeprotsessis

  • tead, kuidas kasvatada enesekindlust keele kasutamisel

  • oskad keele õppimisest rohkem rõõmu tunda

GRUPI SUURUS on kuni 15 inimest.

KOOLITUS ON NEILE, kes on võõrkeele õppijad või keeleõppega alustamise soovijad, nagu näiteks

  • iseseisva või juhendatud õppevormi kasutajad (kodus, keelekursusel jm)

  • ametialastel, individuaalsetel (reisimine jm) eesmärkidel õppijad

KOOLITUS sobib asutustele ja ettevõtetele, samuti keeltekoolidele või täiendusharidust pakkuvatele organisatsioonidele.

Telli koolitus sisekoolitusena oma ettevõttele,  et töötajate keeleoskuse pädevust tõsta läbi keeleõppimise efektiivsemaks muutmise!

KOOLITUSE ÜLESEHITUS

Koolitusel kasutan erinevaid aktiivõppe meetodeid (loeng, arutelud, grupitööd, iseseisev töö eneseanalüüsi näol jm).

Koolituspäeva pikkus on 4 akadeemilist tundi ( 4x 45 min), sisaldades 30 min vahepausi.

 

UUE KEELE ÕPPIMISEGA AVANEB UUS MAAILM JA UUED VÕIMALUSED!

TAGASISIDE KOOLITUSEST "TÕHUSA KEELEÕPPE NIPID"

*Meeldis õpetaja särav isiksus. Meeldisid sähvikud. Koolituse ülesehitus oli voolav ja kõik oli kergelt arusaadav. Palju isiklikke näiteid. Sain uusi metoodikaid.

 

*Tunnen end nüüd julgemalt, kui mõtlen suhtlemisele võõrkeeles. Tunnen ka, et pean õppimises looma endale parema süsteemi.

 

*Mulle meeldis koolitaja entusiasm ja positiivsus!

*Sain palju uusi nippe, kuidas keelt paremini selgemaks saada. Kõik olid väga lihtsad asjad, aga ise pole selle peale tulnud.

*Teema esitati läbi rikkalike isiklike kogemuste, meeldis kogu koolitus. Mõnus avatud suhtumine. Sain palju häid mõtteid, millega edasi minna.

*Lühikese ajaga sai palju uusi teadmisi. Tore oli kuulda koolitaja rikkalikke kogemusi keelte õppimisel.

*Meeldis koolituse atmosfäär. Tulin koolitusele võib-olla õpetaja rollis, et lahendada/leida vastused küsimusele, kuidas õpetada keelt. Võib-olla natukene mõtlesin ka enda inglise keele õpingute peale. Paljudes asjades sain kinnituse - õpetamisel liigun õiges suunas. Sain innustuse - kõik on võimalik!

 

*Meeldis, et sain uusi teadmisi ja mõtteid keeleõppele ja kuidas seda enda jaoks sobivamaks teha.

 
5eb27816-6616-4b13-a236-6e29dfa25f49.JPG