top of page

EFEKTIIVSE KEELEÕPPE teema raames on võimalik saada

*PERSONAALSET KEELEÕPPE ANALÜÜSI / coachimine (sh online-teel)

*ASUTUSESISEST või  MINIGRUPI KOOLITUST

Koolituse või personaalse analüüsi käigus saab teada, mis on eduka keeleõppe võti. Õpid analüüsima enda senist keeleõpet ja leidma efektiivseid meetodeid, et  jõuda kiiremini isiklike eesmärkideni keeleõppel.

Leiame lahendused enimlevinud küsimustele: 

*miks õpitu "ei hakka külge", kuigi on panustatud ja pühendatud keeleõppele piisavalt palju;

*kuidas säilitada õppimise tuhin;

*miks on oluline märgata oma igat edusammu;

*kuidas saavutada soovitud tulemusi;

*kuidas tunda end "päris" keelekeskkonnas mugavalt ja enesekindlalt.

Pärast koolituse lõppu või personaalse analüüsi järel

  • omad ülevaadet keele õppimise erinevatest meetoditest ja oskad valida välja endale sobivaimad meetodid

  • mõistad eduka keeleõppe peamiseid tegureid  ja oskad analüüsida enda keele õppimise protsessi

  • tead, kuidas tõhustada senist keeleõpet läbi erinevate ressursside (aeg, koht, isiksuslikud omadused, õppemeetodid)

  • teadvustad enda jaoks isiklikud keeleõppe eesmärgid ja oskad märgata oma saavutusi õppeprotsessis

  • tead, kuidas kasvatada enesekindlust keele kasutamisel

  • oskad keele õppimisest palju rohkem rõõmu tunda.

ASUTUSESISESE KOOLITUSE PUHUL ON GRUPI SUURUS kuni 15 inimest. KOOLITUS ON SUUNATUD võõrkeele õppijatele või keeleõppega alustajatele, näiteks

  • iseseisva või juhendatud õppevormi kasutajad (kodus, keelekursusel jm)

  • ametialastel, individuaalsetel (reisimine jm) eesmärkidel õppijad

Koolitus sobib asutustele ja ettevõtetele, samuti keeltekoolidele või täiendusharidust pakkuvatele organisatsioonidele.

 

TAGASISIDED TÕHUSA KEELEÕPPE KOOLITUSTELT

Meeldis koolitaja särav isiksus, meeldisid sähvikud. Koolituse ülesehitus oli voolav ja kõik oli kergesti mõistetav. Sain uusi metoodikaid, lühikese ajaga sai palju uusi teadmisi. Tore oli kuulda koolitaja rikkalikke kogemusi keelte õppimisel.

 

bottom of page