top of page
Koolitused: Services

HISPAANIA KEEL

  • Individuaal- ja minigrupi õpe erinevatele tasemetele (grupi maksimaalne suurus 10 inimest)

  • Kiirõpe algajatele enne reisi (1x nädalas, korraga 4 akadeemilist tundi, kuue nädala jooksul)

  • Edasijõudnute täiendõpe õppijale soovitud mahus

  • Online-õpe

  • Ettevõttesisene hispaania keele (baas)kursus

Lisaks teen hispaania keele suulist otsetõlget ja kirjalikku tõlget.


 

TÕHUSA KEELEÕPPE NIPID

Keeleõpet on võimalik lihtsate nippide abil palju tõhusamaks muuta.  Personaalse coachimise või koolitusseminari käigus analüüsitakse, miks keele õppimine ei liigu nii hoogsalt ja kuidas saavutada efektiivsemalt oodatud tulemusi.
Suureneb teadlikkus keele õppimise protsessist, et edaspidi ise seda suunata, nautida ja saada
 õppimisest suuremat rahulolu.

 

Koolitused: Services

ENESEARENG / LIFE COACH sessioon

Personaalne Life Coach sessioon, kui tunned pikemat aega oma elus seisakut, rahulolematust, ebakindlust vm negatiivset ilmingut. 
Life Coach aitab taasleida Sinu enese energia ja võime rahulolevalt oma elus edasi liikumisel, tasakaalu loomisel, soovide ja sihtide saavutamisel.

Rohkem infot
 

ENESEARENG / ENESEJUHTIMINE

Erinevate loovkirjutamise vormid enese tasakaalu ja motivatsiooni saavutamiseks kirjutamise teraapilise mõju kaudu. Kirjutamise/loomingu varasema kogemuse eeldused pole vajalikud.
Enesejuhtimine - "Liider Sinu sees". Erinevad meetodid rahulolu ja tasakaalu saavutamiseks, soovide/otsustamiste/tegutsemise kaudu. 
Rohkem infot

bottom of page