top of page
Koolitused: Services

HISPAANIA KEEL

Õpetan hispaania keelt erinevates vormides:​​

  • Individuaal- ja minigrupi õpe erinevatele tasemetele (grupi maksimaalne suurus 10 inimest)

  • Kiirõpe algajatele enne reisi (1x nädalas, korraga 4 akadeemilist tundi, kuue nädala jooksul)

  • Edasijõudnute täiendõpe õppijale soovitud mahus

  • Online-õpe

  • Ettevõttesisene hispaania keele (baas)kursus

Lisaks teen hispaania keele suulist otsetõlget ja kirjalikku tõlget.

TUTVU HINDADEGA JA ERI KEELEÕPPE VORMIDEGA
 

TÕHUSA KEELEÕPPE NIPID

Keeleõpet on võimalik lihtsate nippide abil palju tõhusamaks muuta.  Personaalse coachimise või koolitusseminari käigus analüüsitakse, miks keele õppimine ei liigu nii hoogsalt või kuidas saavutada oodatud tulemusi.
Selle tulemusel suureneb teadlikkus keele õppimise protsessist, et edaspidi ise seda suunata, nautida ja saada ke
ele õppimisest suurem rahulolu.

Loe täpsemalt EFEKTIIVSE KEELEÕPPE koolituse kohta.
KOOLITUS ON KÕIKIDELE, KES TEGELEVAD MINGI
VÕÕRKEELE ÕPPIMISEGA.

KOOLITUST SAAB TELLIDA KA ENDA ASUTUSSE.

bottom of page