top of page

K, 30. jaan

|

Veerme 23

Kuidas õppida keeli

Tõhusa keeleõppe metoodika ja nipid. Õpid analüüsima enda senist keeleõpet ja leidma efektiivseid meetodeid, et jõuda kiiremini isiklike eesmärkideni keeleõppel.

Registreerimine on lõppenud
Vaata teisi koolitusi
Kuidas õppida keeli
Kuidas õppida keeli

Time & Location

30. jaan 2019, 17:30 – 21:10

Veerme 23

Guests

About the event

Koolitusel leitakse lahendused enimlevinud küsimustele, mis on ühtlasi kõige sagedasemad takistused keeleõppel:

*miks õpitu "ei hakka külge", kuigi on panustatud ja pühendatud keeleõppele piisavalt palju;

*kuidas säilitada õppimise tuhin;

*miks on oluline märgata oma igat edusammu;

*kuidas saavutada soovitud tulemusi;

*kuidas tunda end "päris" keelekeskkonnas mugavalt ja enesekindlalt.

Või kokkuvõtvalt: MIS ON EDUKA KEELEÕPPE JUURES KÕIGE OLULISEM

Koolituse tulemusena oskate edaspidi enda keeleõppe protsessi hinnata ning seda nauditavamaks ja lihtsamaks muuta.

Koolitus toimub kolmapäeval, 30.jaan 2019 kl 18:00 -21:00 AS ARRAS Construction Furniture koolitusruumides.

Aadress: Veerme 23, Tallinn (endine aadress Tähetorni 100a – leitav GPSi-ga)

KOOLITUSEST TÄPSEMALT:

Eesmärk: Muuta keeleõpe tõhusamaks ja nauditavamaks isikliku kompetentsi suurendamise eesmärgil nii tööalaselt kui isiklikel eesmärkidel.

Alaeesmärgid:

1. Teadvustada keele õppimise meetodeid ja aidata muuta senine õpe efektiivsemaks

2. Teada saada enesejuhtimise meetoditest keele õppimisel

3. Osata määratleda erinevaid ressursse keele õppimisel (aeg, töövahendid jm)

4. Tõsta keele õppimise motivatsiooni ja eneseusku

5. Tõsta õpitava keele alast kompetentsi

Pärast koolituse lõppu koolitusel osaleja:

• omab ülevaadet keele õppimise erinevatest meetoditest ja oskab valida välja endale sobivaimad meetodid

• mõistab eduka keeleõppe peamiseid tegureid ja oskab analüüsida enda keele õppimise protsessi

• teab, kuidas tõhustada senist keeleõpet läbi erinevate ressursside (aeg, koht, isiksuslikud omadused, õppemeetodid)

• teadvustab enda jaoks isiklikud keeleõppe eesmärgid ja oskab märgata oma saavutusi õppeprotsessis

• teab, kuidas kasvatada enesekindlust keele kasutamisel

• oskab keele õppimisest rohkem rõõmu tunda

KOOLITUSE MAHT: 3,5 akadeemilist tundi

KOOLITUSEL OSALEJAD on võõrkeele õppijad või keeleõppega alustamise soovijad

• iseseisva või juhendatud õppevormi kasutajad (kodus, keelekursusel jm)

• ametialastel, individuaalsetel (reisimine jm) eesmärkidel õppijad

KOOLITUSE ÜLESEHITUS

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (loeng, arutelud, grupitööd, iseseisev töö eneseanalüüsi näol jne).

Koolituspäeva pikkus on 3 tundi, sisaldades 15 min vahepausi.

LISAINFO JA REGISTREERUMINE:

Siivi Jõgi tel 529 8974 või e-kirja teel siivi@avamaailm.com

Registreerimisel saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.

3 päeva enne koolitust saadame meeldetuletava e-kirja.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada. Mitteteatamisel osalemise tasu ei tagastata.

KOOLITAJAST

Siivi Jõgi omab 7 keele õppimise kogemust ja õpetab ka ise keeli (inglise, hispaania keel). Antud koolituse on ta välja töötatud eesmärgiga aidata keele õppijaid keeleõppel üles kerkivate raskustega hakkamasaamisel ning motivatsiooni ja enesekindluse tõstmisel.

Oma koolitusel kasutab ta mõlema rolli kogemusi - nii õpilase- kui õpetajapoolset, et aidata tõhustada keele õppimist ning säilitada optimism ning positiivne eneseusk.

Turismi- ja hotelliettevõtluse eriala lõpetanuna omab ta töökogemust reisibüroos ja giidikogemust nii Eestis kui ka Hispaanias. On korraldanud tantsureise Hispaaniasse ja õpetanud turismi eriala Tartu Kutsehariduskeskuses. Siivi on olnud hispaania keele klubi “¡Hola!, ¿qué tal?“ looja.

Alates 2018. aastast tegutseb vabakutselise koolitajana Ava Maailm OÜ alt (www.avamaailm.com).

Share this event

bottom of page