top of page

Keeleõppe 4 peamist tugisammast


Polüglott Lydia Machova sõnul toetub keeleõpe neljale olulisele tugisambale. Need on:

1.FUN - keeleõpe peab pakkuma LÕBU JA NAUDINGUT, see ei tohiks muutuda tüütuks ja tuju alla viivaks

2.QUANTITY - pööra tähelepanu KOGUSELE - olgu see siis õppimisele kuluv aeg, õpitavate sõnade arv (päevas, nädalas või kuus), loetud lehekülgede arv, rääkimise kasutamise aeg/hulk, kuulatavate laulude, podcastide või vaadatavate videode arv jne. Oluline on mõõdetav hulk või kogus, mille järgi saad enda keeleõpet hinnata ja jälgida

3.FREQUENCY - SAGEDUS, millal või kui palju midagi teed (vt eelmist punkti), oluline on ka REGULAARSUS

4. SYSTEM - tee PLAAN või loo SÜSTEEM, mis on raam ja tugi sinu õppele. Mõtle, mida vajad sina enda keele arendamiseks - kas see on ladusa suhtlemise saavutamine, tööalaselt vajalik, reisil hakkamasaamiseks või lihtsalt eneseharimise viis, et lugeda, osata aru saada või filme vaadata teises keeles jne. Võta vaatluse alla enda eesmärgid ning mõtle läbi, kuidas sihtideni jõuda.

Naudinguterohket keeleõpet!

Siivi

Allikas: www.languagementoring.com / Lydia Machova

Idee visandas: Siivi Jõgi

Single Post: Blog_Single_Post_Widget