top of page

Kuidas oma mälu treenida ja enda parimaks abimeheks saada

Minu laual on ülimalt kasulik raamat - “UNLIMITED MEMORY - ehk kuidas kasutada tulemuslikke õppimisstrateegiaid, et õppida kiiremini ning mäletada rohkem ("how to use advanced learning strategies to learn faster, remember more productive”), autoriks Grandmaster KEVIN HORSLEY.

Raamat annab juhiseid meie aju ja mälu võimete maksmimaalseks kasutamiseks. See, kuidas me millegi mitte mäletamise puhul vabandusi toome, toetub müüdile.

Kummutatakse müüdid sellest, et me leiame endale vabandusi kas nimede, numbrite või muu info mitte meeldejätmise suhtes. Või end välja vabandades - "mina pole keeleõppija andega". Või et vanuse kasvades on meil õigus mittemäletamisega leppida, sest "niikuinii läheb mälu ainult halvemaks".

Need on alusetud müüdid, kas tead...Soovid saada hoopiski optimismi? Jah, hea uudis ongi see, et mälu saab treenida ja enda heaks maksimaalselt rakendada - või et vanus ei ole ettekääne mittemäletamiseks.

Kavatsen nüüdsest rakendada enda elus neid tehnikaid, mis raamatus antud - kuidas midagi paremini meelde jätta. Kevin Horsley rõhutab korduvalt, et mälu arendamiseks peab sellega tegelema, harjutama teda efektiivselt toimima.

Raamatus on piisavalt harjutusi, kuidas "õppida mäletama". Ettekujutus, loovus, fantaasia aitavad sellele kaasa nii fakti- kui numbrite mälus või siis nimede meeldejätmises.

Enese praktikas ütlen, et esmalt oli veidi keeruline sellega hakkama saada, kuid iga järgnev harjutus on juba väike edasisamm juhendatud tehnika praktikasse viimiseks.

Raamat on läbi loetud. Nüüd on vaja korrata tehnikaid ja saada nendes meistriks, mille tiitli andjaks tuleb ise olla. Ainult ise saame end juhtida, teha mäletamine harjumuseks ning aega anda, et töö vilju maitsma hakata.

Kiiret ei ole kuskile. Oluline on järjekindlus harjutamisel. Edasine saab minna ainult lihtsamaks!

Olgu lisatud mõned kasulikud mõtted sellest raamatust:

 

Spitzeri eksperiment on tõestanud, et keskmine inimene, kui ta loeb läbi mingi teksti (õppimise eesmärgil), ja ei kasuta mälu meetodeid, mäletab sisust

- peale 1 päeva 54%

- peale 7 päeva 35%

- peale 14 päeva 21%

- peale 21 päeva 19%

- peale 28 päeva 18%

Seega 1 kuu möödudes on info kadunud tervelt 82% ulatuses.

 

ENESEDISTSIPLIINIL pole mingit seost TUNNETEGA. Kui kuulad enda tundeid (nt "täna pole mul erilist tuju seda õppida, sest olen veidi väsinud"), siis lood endale automaatselt vabandusi. Sellega seoses on sinu enesedistsipliin mõjutatud ning samuti tulemus, kuhu soovid jõuda. Teisisõnu - ära kuula oma tundeid ja tekitatud vabandusi, kui soovid eesmärgini jõuda!

ENESEDISTSIPLIIN vajab aga PÕHJUSEID. Mida enam põhjuseid leiad millegi tegemiseks ja saavutamiseks, seda edukamalt sihini jõuad.

ENESEDISTSIPLIIN - s.o rohkem PÕHJUSEID ja vähem VABANDUSI.

 

Et midagi paremini meeles pidada, tee see (info, teema vm) endale esmalt meeldivaks ja huvitavaks (raamatus kasutatud sõnana "FUN"), näe selles kasu(likkust). Tekita õppimisest ja meeldejätmisest nauditav protsess (lood lugusid, fantaasiapildid vm). Nii võid loota headele tulemustele - et mälu Sind alt ei vea ja juht oled Sina, mitte kehv mälu Sinu juht.

 

ENESEDISTSIPLIINIGA millegi uue ellu kutsumisel tuleb tegeleda süstemaatiliselt ja selle efektiivsus hakkab ilmnema igapäevase harjutamise järel peale 21 päeva möödumist. Ning seda juhul, kui UUE HARJUMUSEGA jätkatakse tegelemist. Pideva tegutsemise järel kasvab uuest harjumusest välja OSKUS, vana harjumus kaotab tähtsuse ning ununeb.

VANA HARJUMUS kaob UUE HARJUMUSE tekitamisel.

ELU ja ENESEARENG armastab tegutsemist, mitte passiivsust!

 

KASUTAMINE ja rakendamine - s.o MÄLETAMINE

MITTEKASUTAMINE - s.o UNUSTAMINE

 

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page